Mintis

Rusensi lyg ugnis uolos viduj slapčia -
Šalta mirties banga užlies tave ir čia.
Pasaulis pelenai? Ei, dainą uždainuojam!
Gyvenimas migla? Ei, vyno šen, risčia!

Mintis tau iš Rubajatai (autorius Omaras Chajamas).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Omaras Chajamas minčių (352).
Mintis Tau iš Rubajatai (352).