Mintis

Neverk, brolau, kad šis pasaulis taip supuvo,
Neverk tuščiai dėl to, kas buvo ir pražuvo.
Kas buvo - nebėra, o tai, kas bus - mįslė.
Būk linksmas ir be to, kas buvo, ko nebuvo.

Mintis tau iš Rubajatai (autorius Omaras Chajamas).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Omaras Chajamas minčių (352).
Mintis Tau iš Rubajatai (352).