Mintis

Nematoma taurė, padangėj paslėpta,
Iš anksto kiekvienam iš mūsų parengta.
Be aimanų prie jos priglausk, bičiuli, lūpas,
Kai tau išmuš lemties skirtoji valanda.

Mintis tau iš Rubajatai (autorius Omaras Chajamas).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Omaras Chajamas minčių (352).
Mintis Tau iš Rubajatai (352).