Mintis

Kai kas vis giriasi, didžiuojasi: "Štai aš!"
Vis auksu sidabru puikuojasi: "Štai aš!"
Bet vos reikaliukas toksai aptvarko, žiūri -
Mirtis jau kelią jam pastojusi: "Štai aš!"

Mintis tau iš Rubajatai (autorius Omaras Chajamas).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Omaras Chajamas minčių (352).
Mintis Tau iš Rubajatai (352).